Loopbaantraject

Ontwikkeling van medewerkers is essentieel voor een organisatie. Zij vormen immers het belangrijkste werkkapitaal. Een loopbaantraject wordt ingezet wanneer uw medewerker wil onderzoeken welke functie of loopbaanstap bij hem past. Of wanneer hij twijfelt of hij nog op de juiste plek zit. In een uitgebalanceerd traject brengen we competenties, kwaliteiten en interesses in kaart. Uw medewerker krijgt zicht op zijn mogelijkheden en leert gezonde, weloverwogen keuzes maken. Gedurende het traject wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Outplacement

Wanneer u afscheid gaat of moet nemen van een medewerker is outplacement waardevol. In een intensief, op maat gesneden traject wordt uw medewerker begeleid naar een nieuw, realistisch perspectief. Met als doel het vinden van een nieuwe baan. Op basis van de aanleiding en impact van het ontslag wordt een begeleidingsprogramma opgesteld. Passend bij het (transitie)budget en persoonlijke situatie van uw medewerker. Het is aan te bevelen om outplacement in te zetten, in combinatie met sollicitatiebegeleiding. Voor grotere opdrachten én advies rondom HR vraagstukken werk ik nauw samen met Muller HR Advies.

Coaching

Coaching wordt ingezet als uw medewerker wil werken aan persoonlijke leerdoelen. Dit kan zijn omdat hij op een aantal punten vastloopt in zijn werk of omdat de organisatie of functie verandert. En u graag wil dat deze medewerker hierin mee kan bewegen. Het is een effectieve manier om te ontwikkelen. In een persoonlijk, maatwerk traject wordt uw medewerker gestimuleerd om zijn doelen te bereiken. Zijn oplossend vermogen wordt groter waardoor hij problemen het hoofd kan bieden. Voorafgaand aan het traject kan in een driegesprek met u het vertrekpunt van de coaching worden bepaald. Indien gewenst kan een tussentijdse evaluatie gepland worden.

Sollicitatiebegeleiding

Ontslag betekent niet altijd dat er gezocht moet worden naar een nieuw beroep. Het kan zijn dat uw medewerker zijn huidige functie wil voortzetten, binnen een andere werkkring of organisatie. Uw medewerker kan begeleid worden bij het benaderen van de arbeidsmarkt. Ik bied professionele ondersteuning bij het opstellen van een goede sollicitatiebrief en CV, het aanscherpen van sollicitatie- en presentatievaardigheden en bij het netwerken & social media. Dit kan op individuele basis en in groepsverband. Voor groepstrainingen werk ik samen met Muller HR advies.

Re-integratie tweede spoor

Wetgeving bepaalt dat een re-integratie tweede spoortraject moet worden ingezet bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Of wanneer er eerder vastgesteld is dat er geen benutbare mogelijkheden in het eerste spoor zijn. Uw medewerker wordt begeleid naar een nieuw perspectief buiten uw organisatie. Re-integratie tweede spoor is een specifieke begeleidingsvorm binnen de loopbaanadvisering. Deze begeleidingsvorm bied ik enkel op aanvraag, na een vooroverleg met de werkgever en uitgebreide intake met de werknemer.