Wanneer je ziek wordt dan werk je, samen met je werkgever, aan je re-integratie. Wet verbetering Poortwachter stelt voorwaarden, rechten en plichten aan een re-integratietraject. Als er geen benutbare mogelijkheden zijn binnen je eigen functie of organisatie, of als je een jaar ziek bent, dan wordt een re-integratie tweede spoor traject gestart. Dit betekent dat je, met als uitgangspunt je mogelijkheden en belastbaarheid, begeleid wordt in het zoeken naar een nieuwe functie elders. Je doorloopt een intensief en op maat gemaakt traject. Met als einddoel het vinden van een nieuwe baan.

Wat kun je verwachten?

  • begeleiding bij acceptatie en verwerking
  • onderzoeken van je competenties, kwaliteiten en interesses; profielverheldering
  • ondersteuning bij het in kaart brengen van passende functies, passend bij jouw belastbaarheid
  • handvatten om optimaal de arbeidsmarkt te benaderen

Bij re-integratie begeleiding in het tweede spoor richt ik me op de mogelijkheden die er zijn. In het traject houd ik, waar nodig, nauw contact met werkgever, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Omdat een tweede spoor traject regelmatig wordt ingezet naast de re-integratie in het eerste spoor, bied ik de mogelijkheid om een traject in meerdere modules op te delen. Zo ontstaat een op maat gemaakt traject, passend bij jouw persoonlijke situatie.