Outplacement is begeleiding naar ander werk. Het wordt ingezet wanneer je je baan dreigt te verliezen of bent verloren. Je doorloopt een intensief en op maat gemaakt traject. Met als einddoel het vinden van een nieuwe functie.

Wat kun je verwachten?

  • begeleiding bij acceptatie en verwerking van het ontslag
  • onderzoeken van je competenties, kwaliteiten en interesses
  • ondersteuning bij het in kaart brengen van passende functies
  • handvatten om optimaal de arbeidsmarkt te benaderen

Bij outplacement richt ik me op de aanleiding en impact van het ontslag. Op basis hiervan geef ik je een advies over het aantal in te zetten gesprekken. Ik ga uit van een gemiddelde van 12 gesprekken. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en budget kun je kiezen voor extra of minder gesprekken. Ook is het mogelijk om een loopbaanonderzoek in te zetten. Ik raad je aan om dit traject aan te vullen met sollicitatiebegeleiding. Dit stemmen we af in het intakegesprek of gedurende het traject.