Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Wat betekent dit? Werknemers kunnen bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen. Ook kunnen ze een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.De vernieuwde Arbowet heeft als doelwerkgevers en werknemers meer te betrekken bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Klik hier voor meer informatie

Duur WW wordt vanaf 2016 stapsgewijs verminderd

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 2 jaar. Mensen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangen, krijgen met deze maatregel te maken.
Word je op 1 januari 2016 ontslagen, dan kan je nog maximaal 37 maanden WW krijgen. Kreeg je op 31 december 2015 ontslag, dan is de maximale WW-duur nog 38 maanden.
Zoek je ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via info@jocl.nl of 06-50600408.

Meer bijverdienen vanuit WW

Werken vanuit de WW wordt gunstiger. Vanaf 1 juli 2015 geldt de inkomensverrekening. Van elke verdiende bruto euro mag de WW-er 30% zelf houden. Hierdoor loont het om vanuit de WW aan het werk te gaan. Deze aanpassing van de WW geldt niet wanneer iemand al voor 1 juli een WW-uitkering had. Klik hier voor meer informatie.

Ontslag via UWV of rechter

Moet u als werkgever personeel ontslaan? Per 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u dit regelen via het UWV. Zijn er andere redenen? Dan loopt de route via de kantonrechter. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe ontslagregels.

Transitievergoeding bij ontslag

Werkt uw medewerker 2 jaar of langer bij uw organisatie? Dan heeft hij sinds 1 juli 2015 recht op een vergoeding als hij wordt ontslagen. Dit is een transitievergoeding, klik hier voor extra informatie over deze vergoeding. Een medewerker krijgt maximaal € 75.000, of 1 jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000. De transitievergoeding moet de overgang naar ander werk vergemakkelijken. Let op: De regeling geldt ook als na 2 jaar zijn tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Vaste baan na 2 jaar tijdelijke contracten

Werkt uw tijdelijke medewerker minimaal 2 jaar via tijdelijke contracten voor uw organisatie? Dan heeft hij sinds 1 juli 2015 recht op een vaste baan. Tussen de tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden tijd zitten. In de zogeheten ketenbepalingen staat wanneer een tijdelijk contract verandert in een vast contract.

Verplicht werk na half jaar WW

Ontvangt iemand langer dan 6 maanden een WW-uitkering? Dan is hij vanaf 1 juli 2015 verplicht om elke baan aan te nemen. Het niveau of salaris van een baan mag geen belemmering meer zijn om een baan te accepteren of daarop te solliciteren. Lees hier meer over de aanpassingen van de WW.