Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Wat betekent dit? Werknemers kunnen bijvoorbeeld makkelijker naar de bedrijfsarts stappen. Ook kunnen ze een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts.De vernieuwde Arbowet heeft als doelwerkgevers en werknemers meer te betrekken bij gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit vooral om ziekte en verzuim nog meer te voorkomen (preventie). Klik hier voor meer informatie