Ontslag via UWV of rechter

Moet u als werkgever personeel ontslaan? Per 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u dit regelen via het UWV. Zijn er andere redenen? Dan loopt de route via de kantonrechter. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe ontslagregels.

Transitievergoeding bij ontslag

Werkt uw medewerker 2 jaar of langer bij uw organisatie? Dan heeft hij sinds 1 juli 2015 recht op een vergoeding als hij wordt ontslagen. Dit is een transitievergoeding, klik hier voor extra informatie over deze vergoeding. Een medewerker krijgt maximaal € 75.000, of 1 jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000. De transitievergoeding moet de overgang naar ander werk vergemakkelijken. Let op: De regeling geldt ook als na 2 jaar zijn tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Vaste baan na 2 jaar tijdelijke contracten

Werkt uw tijdelijke medewerker minimaal 2 jaar via tijdelijke contracten voor uw organisatie? Dan heeft hij sinds 1 juli 2015 recht op een vaste baan. Tussen de tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden tijd zitten. In de zogeheten ketenbepalingen staat wanneer een tijdelijk contract verandert in een vast contract.